Vít Cvrček: Spisovou službu čekají velké změny


Třetího října loňského roku přijala vláda usnesení č. 630 o provedení analýzy informačních systémů pro správu dokumentů a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve veřejném sektoru. Cílem projektu mělo být zjištění, v jakém stavu se reálně nachází výkon spisové služby ve státní správě. Ve vzorku 76 vybraných subjektů tak byly zastoupeny všechny kategorie původců: zákonodárci (sněmovna, senát), ministerstva, soudy či správní orgány (například Státní energetická inspekce). Co do rozsahu tak šlo o jednu z nejrozsáhlejších analýz stavu vedení spisové služby od přijetí zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Článek vyšel na serveru CNZ

Čtěte na adrese
http://www.cnz.cz/2019/08/29/magazin-egovernment-spisovou-sluzbu-cekaji-zasadni-zmeny/

Komentář redakce:

V komentáři budeme struční. Autor predikuje velké změny. No, jen aby k nim opravdu došlo…