Pět let jednotného evropského e-podpisu v ČR


V úterý 23. července 2019 uplyne přesně pět let od chvíle, kdy Česká republika přistoupila k jednotnému řešení elektronického podpisu v rámci Evropské unie. Přesně před pěti lety totiž vyšlo v Úředním věstníku Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS).

Článek vyšel na serveru EGOV-nn

Čtěte na adrese
https://www.egov-nn.com/pet-let-jednotneho-evropskeho-elektronickeho-podpisu-v-cr/