Klíčové zákony týkající se eGovernmentu


Jako vše ve veřejné správě, i rozvoj a využívání ICT nástrojů je podřízeno legislativě.

Legislativní a motivační rámec můžeme rozdělit takto:

1. Zákony týkající se elektronizace a EG (ISVS, základní registry, propojování údajů)
2. Zákony upravující určitou oblast EG (identita, elektronické dokumenty, kybernetická bezpečnost, apod.)
3. Správně procesní zákony s obecnými procesy (Správní řád, Občanský soudní řád, Daňový řád)
4. Jednotlivé agendové zákony udávající procesy v agendách (Zákon o zbraních, o provozu na pozemních komunikacích, o veřejném zdravotním pojištění)
5. Údaje vedené u agend v Registru práv a povinností (jsou referenčními a závaznými údaji o působnosti a činnostech v rámci výkonu veřejné správy)

Klíčovými zákony v oblasti egovernmentu jsou zejména: