Představujeme Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech


Co je Zákon o informačních systémech veřejné správy

Zákon o informačních systémech zejména:

 • Definuje pojmy týkající se informatiky a informačních systémů ve veřejné správě
 • Určuje co je to ISVS a stanovuje k němu základní role (správce, provozovatel, uživatel)
 • Stanovuje základní okruh povinností úřadům v souvislosti s ISVS
 • Zakotvuje význam Informační koncepce ČR
 • Stanovuje úřadům povinnost mít a aktualizovat svoji informační koncepci a to v souladu s informační koncepcí ČR
 • Stanovuje povinnosti správcům ISVS a to mimo jiné i zajistit přístup k údajům subjektům údajů
 • Definuje Portál veřejné správy a určuje jeho základní funkce
 • Stanovuje povinnosti Ministerstvu vnitra
 • Definuje Komunikační infrastrukturu veřejné správy a dává povinnost úřadům připojovat se k systémům prostřednictvím Centrálního místa služeb
 • Zakotvuje Čekpointy jako kontaktní místa veřejné správy
 • Určuje kontrolní roli Ministerstva vnitra
 • Udává úřadům povinnost žádat Odbor hlavního architekta o souhlasné stanovisko před financováním a realizací ICT projektů

Aktuální znění zákona

Aktuální znění zákona najdete na adrese:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365

Obecný dopad zákona

Zákon má dopad na všechny úřady v ČR a částečně i na klienty veřejné správy.

Úřady rozděluje do několika základních rolí:

 • Správce ISVS: Zodpovědný za celý ISVS a jeho fungování
 • Provozovatel ISVS: Subjekt jež pro správce zajišťuje technický provoz
 • Uživatele ISVS: Ten kdo přistupuje do ISVS
 • Poskytovatel služeb ISVS: Subjekt jež poskytuje služby či údaje ze svého ISVS
 • Uživatel služeb ISVS: Subjekt jež využívá údaje a nebo služby cizího ISVS

Každý úřad obecně musí:

 • Mít svoji informační koncepci
 • Mít svoji informační koncepci v souladu s IKČR
 • Pokud je správcem či provozovatelem ISVS tak plnit související povinnosti
 • Požádat Ministerstvo vnitra o souhlasné stanovisko k realizaci ICT projektů