Metodiky a návody

V této sekci najdete aktuální metodiky a standardy a návody, které se týkají eGovernmentu a architektury ICT ve veřejné správě.

Klíčové metodiky a dokumenty EG

Piráti zpracovali překvapivě srozumitelnou metodiku proti vendor-lockinu a na podporu opensource

Když se hovoří o podpoře opensource a nebo o odstranění vendor-lockinu z veřejné správy, často se jedná o nesrozumitelné texty, které spíš teoretizují, než aby pomohli. Piráti ale zpracovali použitelný a překvapivě čtivý dokument.

Mechanismy řízení programu Digitální Česko

Digitální Česko se musí nějak řídit. V tomto příspěvku si trochu přiblížíme řídící matici a informační toky DČ.