Mechanismy řízení programu Digitální Česko


Digitální Česko je nejkomplexnějším programem digitalizace v ČR. A jako takový musí nejen dobře fungovat, ale musí se i dobře řídit.

Koordinace celé realizace bude soustředěna v Radě vlády pro informační společnost (RVIS) pod patronátem a vedením vládního zmocněnce pro IT, realizace bude probíhat v úřadech a rezortech v souladu s jejich gescí, dle Kompetenčního zákona. Členové RVIS budou působit jako kontaktní osoba mezi resortem a Radou vlády pro informační společnost.

Významnou roli bude hrát vláda ČR – zejména z důvodu přesahu záběru koncepce do problematiky vyjednávání v rámci EU (která je mimo gesci náměstků rezortů zastoupených v předsednictvu RVIS). Zásadní je rovněž role vlády ve schvalování průběžných doporučení předsednictva RVIS v rámci realizace, uvolňování zdrojů, resp. zmíněné zadávání úkolů mimo rámec gesce náměstků – členů předsednictva RVIS.

Neméně významná role bude příslušet jednotlivým ministerstvům a dalším úřadům, které pro realizaci většiny aktivit této ambiciózní koncepce musí uvolnit adekvátní zdroje lidské i finanční, včetně zázemí.

Ve všech 3 pilířích – koncepčních oblastech Digitálního Česka lze vysledovat vzájemné vazby a informační toky. Je vhodné na tento fakt upozornit a stručně problematiku vymezit, aby se předešlo případným nedorozuměním.

Přehled řízení programu Digitální Česko

Typ odkazu: Webová stránka, odkaz vložen 20. srpna 2019
Na serveru Digitální Česko, Autor obsahu: Vláda ČR

Na této stránce najdete přehlednou informaci o mechanismech řízení a řídících tocích celého programu DČ.

URL: https://www.digitalnicesko.cz/informacni-toky-mezi-piliri/