Národní architektonický plán (NAP)

Národní architektonický plán zpracoval Odbor hlavního architekta (OHA) jako navazující dokument k Informační koncepci ČR.

Národní architektonický plán je jakousi kuchařkou. To co se naučí architekti v Národním architektonickém plánu je jazyk pro hovoření architektury. NAP oproti tomu dává už konkrétní postupy, CO, KDO a JAK má ve veřejné správě dělat a čeho tím dosáhne. Nedílnou součástí jsou pak popisy sdílených služeb EG a jak je nasazovat v jednotlivých úřadech.

Na místo správy jednotlivých dílčích činností úřadů a jejich informačních systémů samostatně, takříkajíc s klapkami na očích, je třeba zavést nový přístup, který umožní zodpovědným manažerům s pomocí analytiků vidět úřad jako celistvý socio-ekonomicko-technický systém, který má strukturu prvků, jejich vazeb a chování (tedy architekturu), a v němž všechny „věci“ vzájemně souvisí. To pro úřad znamená nutnost poznat a popsat svou architekturu s využitím postupů a prostředků stanovených NAR a rozhodovat o jejím dalším vývoji ve shodě s IKČR a s NAP. To prakticky znamená například mít a používat místo excelů transparentní a sdílené modely. Národní architektonický plán obsahuje popis závazné metodiky pro tvorbu a správu modelů architektury kteréhokoli úřadu veřejné správy ČR (OVS, orgánu veřejné správy) a přiměřeně odlišnému charakteru činností také kteréhokoli státního, národního nebo samosprávou zřizovaného podniku či organizace.

Dokument NAP je rozdělen do těchto základních kapitol:

  1. Úvod
  2. Architektonická vize eGovernmentu ČR
  3. Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
  4. Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR
  5. Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady
  6. Modely NAP v centrálním úložišti a v OVS

DVS: Jak si číst NAP? A proč si ho vlastně číst?

Michal Rada v dalším dílu jeho seriálu o dokumentech MV k egovernmentu vycházejícím v časopise Veřejná správa vysvětluje, jak a kdo a proč by si měl číst Národní architektonický plán...