Národní architektonický rámec (NAR)

Národní architektonický rámec zpracoval Odbor hlavního architekta (OHA) jako navazující dokument k Informační koncepci ČR.

Národní architektonický rámec je jakousi učebnicí architektonického jazyka, kterým si budeme ve veřejné správě povídat.

Na místo správy jednotlivých dílčích činností úřadů a jejich informačních systémů samostatně, takříkajíc s klapkami na očích, je třeba zavést nový přístup, který umožní zodpovědným manažerům s pomocí analytiků vidět úřad jako celistvý socio-ekonomicko-technický systém, který má strukturu prvků, jejich vazeb a chování (tedy architekturu), a v němž všechny „věci“ vzájemně souvisí. To pro úřad znamená nutnost poznat a popsat svou architekturu s využitím postupů a prostředků stanovených NAR a rozhodovat o jejím dalším vývoji ve shodě s IKČR a s NAP. To prakticky znamená například mít a používat místo excelů transparentní a sdílené modely. Národní architektonický rámec obsahuje popis závazné metodiky pro tvorbu a správu modelů architektury kteréhokoli úřadu veřejné správy ČR (OVS, orgánu veřejné správy) a přiměřeně odlišnému charakteru činností také kteréhokoli státního, národního nebo samosprávou zřizovaného podniku či organizace.

Metodika NAR je rozdělena do těchto základních kapitol:

  1. Úvod
  2. Modelující úřady a jejich architektury
  3. Struktura modelovaných architektur
  4. Proces tvorby architektur
  5. Rámec obsahu a výstupů architektur
  6. Referenční modely a klasifikační rámce
  7. Pokyny a techniky pro tvorbu architektury
  8. Architektonické dovednosti, útvary a orgány
  9. Architektonické úložiště a nástroj