Digitální Česko

Mechanismy řízení programu Digitální Česko

Digitální Česko se musí nějak řídit. V tomto příspěvku si trochu přiblížíme řídící matici a informační toky DČ.