O portálu


Co a proč je egov.?

Jedná se - jak se píše ostatně i na homepage - o neoficiální neformální způsob prezentace informací (nemusí být vždy ve finální podobě) týkajících se eGovernmentu v ČR. Podle nás je jednou z výhod (jako je to u podobného webu digilegislativa.cz), že nejde o oficiální suchý úřednický web. Takže tady (doufáme) najdete víc a ve vhodnější formě.

Kdo jsme?

Za tímto webem stojí redakce digilegislativa.cz - tedy skupina nadšenců do eGovernmentu, architektury a legislativy. Hlavním správcem webu je Michal Rada pracující mimo jiné jako architekt v rámci Odboru hlavního architekta (OHA) na Ministerstvu vnitra. Přispívají i členové Pracovní skupiny pro implementaci digitálně přívětivé legislativy, naši přátelé a kamarádi z odborných firem, z veřejné správy, apod.

Mimochodem: Chcete-li se zapojit a něčím přispět, dejte vědět.

Forma portálu a taxonomie

Tento webový portál je vytvářen v systému vlastní výroby (na kterém běží kupříkladu i web pristupnost-informaci.cz a některé další). Tento systém umožňuje takřka libovolné hrádky s obsahem, ať už se jedná o správu běžného webového obsahu, souborů, příloh, apod. Zajímavým konceptem je volná taxonomie informací, kdy každá informace je zatříděna nejen podle tagů a sekcí (jak jste zvyklí z ostatních webů), ale třeba i do oblastí, nebo podle určení. Je tak jednoduché si rychle vyfiltrovat obsah, který se třeba týká oblasti informačních koncepcí, zobrazit si kategorii Metodiky, nebo se podívat na obsah primárně určený pro veřejnou správu.