Národní architektonický rámec a Národní architektonický plán jsou na wiki


Vláda schválila před rokem Informační koncepci, která je závazným nástrojem pro koordinaci rozvoje eGovernmentu v ČR. Součástí jsou i navazující dokumenty, které jsou také závazné.

  • Národní architektonický rámec (NAR): Je jakousi učebnicí architektonického jazyka, kterým si ve veřejné správě budeme povídat
  • Národní architektonický plán (NAP): Je ucelenou kuchařkou, jak eGovernment budovat

Tyto materiály mělo zpracovat Ministerstvo vnitra, konkrétně Odbor hlavního architekta. Vzhledem k rozsahu a povaze materiálů se OHA rozhodlo pro formu interaktivní wiki, kde se dá využít odkazů a kontextů.

Wiki najdete na adrese [http://archi.gov.cz], kde si tyto interaktivní materiály můžete prohlédnout.